საზოგადოება

“ნოდარის მივცემ 9-იანისთვის” – რა შეეშალა მიხეილ სააკაშვილის Facebook გვერდის ადმინს

2019/08/19 18:01:03
ნანახია 856 ჯერ

მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის “იუ­თუ­ბის” არხზე ვი­დეო გან­თავ­სდა სა­ხელ­წო­დე­ბით “მიშა ბრუნ­დე­ბა ახა­ლი უმაგ­რე­სი იდე­ე­ბით”. ჩა­ნა­წე­რი სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფილ­მა პრე­ზი­დენ­ტმა “ფე­ის­ბუ­ქის” გვერ­დზე გა­ა­ზი­ა­რა.

“სა­ქარ­თვე­ლო­ში უნდა გა­თენ­დეს!

ჩვენ წარ­მო­გიდ­გენთ „ ვარ­შა­ვის გეგ­მის“ პირ­ველ 5 ნა­ბიჯს, ჩვენს კონ­კრე­ტულ ხედ­ვას, თუ რო­გორ ვაქ­ცი­ოთ სა­ქარ­თვე­ლო წარ­მა­ტე­ბულ ევ­რო­პულ სა­ხელ­მწი­ფოდ, სა­დაც მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის თა­ვი­სუფ­ლე­ბა გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა, სა­დაც მათ მა­ღა­ლი შე­მო­სა­ვა­ლი, ხა­რის­ხი­ა­ნი გა­ნათ­ლე­ბა და ჯან­დაც­ვა ექ­ნე­ბათ,” – და­ურ­თო სა­ა­კაშ­ვილ­მა ვი­დე­ოს კო­მენ­ტა­რად.

თუმ­ცა, რო­გორც ჩანს, პოს­ტის თავ­და­პირ­ველ ვერ­სი­ა­ში “ფე­ის­ბუ­ქის” გვერ­დის ად­მი­ნის­ტრა­ტორს შეც­დო­მა გა­ე­პა­რა – ტექ­სტის ბო­ლოს აღ­ნიშ­ნუ­ლი იყო, რომ ვი­დე­ოს “ნო­და­რის მის­ცემ­და ცხრი­ა­ნის­თვის” – სა­ვა­რა­უ­დოდ, “რუს­თა­ვი 2”-ის სა­ინ­ფორ­მა­ციო სამ­სა­ხუ­რის უფ­რო­სი, ნო­დარ მე­ლა­ძე იგუ­ლის­ხმე­ბო­და.

კომენტარები