პოლიტიკა

ირაკლი ჩიქოვანი – ჩერდება ან გადაიდება უძრავ ნივთებთან დაკავშირებული აღსრულებები, შენობების დემონტაჟი, ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენის და განხილვის ვადები

2020/03/24 16:28:33
ნანახია 222 ჯერ