ეკონომიკა

“ერთ სულ მოსახლეზე მშპ დღეს არსებული $4300-დან ათ წელში $10 000-მდე გაიზრდება”

2021/08/05 15:19:46
ნანახია 195 ჯერ