საინფორმაციო-ანალიტიკური პორტალი გთავაზობთ სარეკლამო მომსახურების სხვადასხვა პაკეტს:

მინიმალური მედია პაკეტები – 250 ლარი

• თქვენი საქმიანობის და თქვენ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მომზადება და გაშუქება (თვეში არაუმეტეს 10 -ჯერ) – 250 ლარი;

საინფორმაციო მხარდამჭერის პაკეტი – 600 ლარი

• თქვენი საქმიანობის და თქვენ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მომზადება და გაშუქება (თვეში არაუმეტეს 15-ჯერ); • საინფორმაციო სააგენტო „ექსკლუზივ ნიუსი“-ს საიტზე ბანერის განთავსება;

საინფორმაციო მხარდამჭერის სრული პაკეტი – 800 ლარი

• თქვენი საქმიანობის და თქვენ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მომზადება და გაშუქება, აგრეთვე ანონსების გავრცელება სხვა მედიასაშუალებებისთვის (თვეში არაუმეტეს 15-ჯერ); • ღონისძიებების ფოტო და ვიდეოგადაღება (თვეში არაუმეტეს 3-ჯერ); • სარეკლამო ბანერის განთავსება;

საიმიჯო პაკეტი – 1200 ლარი

• თქვენი საქმიანობის და თქვენ მიერ ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ ანონსების და ინფორმაციების მომზადება და გაშუქება, აგრეთვე მათი გავრცელება სხვა მედიასაშუალებებისთვის (თვეში არაუმეტეს 15-ჯერ); • ღონისძიებების ფოტო და ვიდეოგადაღება (თვეში არაუმეტეს 5-ჯერ); • საიმიჯო სტატიის მომზადება, სადაც სააგენტო მკითხველს მიაწვდის სრულ ინფორმაციას თქვენი საქმიანობის მიზნების და აქტივობების შესახებ (ვიდეო და ფოტომასალის დართვით); • თქვენს მიერ შერჩეულ კომპეტენტურ რესპოდენტებთან თემატური ინტერვიუების მომზადება (თვეში არაუმეტეს 2-ჯერ); • სარეკლამო ბანერის განთავსება.

 

ბანერები – „ექსკლუზივ ნიუსი“

საინფორმაციო სააგენტო „ექსკლუზივ ნიუსი“ :

• მთავარი ბანერი (დინამიური, სტატიკური) – 1000 (სრული ჩვენება) 500 ლარი (ნახევარი ჩვენებით);

• ბანერი საიტის შუა ზოლში (დინამიური, სტატიკური) – 400 ლარი;

• ბანერი საიტის ქვედა ზოლში (დინამიური, სტატიკური) – 300 ლარი.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საინფორმაციო სააგენტო „ექსკლუზივ ნიუსის“ დირექტორი

ელ.ფოსტა: info@exclusivenews.ge

ტელ: 599 23 55 11 .

მის: ალექსიძის ქუჩა 1