ეკონომიკა

“2024 წელს ეკონომიკა ზრდას განაგრძობს, რაც მოგვცემს საშუალებას, ერთ სულ მოსახლეზე მშპ 8 500 დოლარს მიუახლოვდეს”

2024/02/11 23:30:59
ნანახია: 8 ჯერ